Itsetutkiskelun paikka | 16 persoonallisuustyyppiä


Hei! Yön helteisinä tunteina tein persoonallisuustestin, jonka on sanottu olevan yksi pelottavimpia mitä löytyy. Syynä siihen on se, että persoonallisuustyypin kuvaus on todella tarkka. Kaikista niistä faktoista, jotka oli osittain suomeksi ja osittain englannin kielellä, kokosin yhteen "muutamia" faktoja minusta. Persoonallisuustyyppini on tämän testin perusteella: Asianajaja. Tekstissä käytän Asianajajan sijasta joko "minä" tai "persoonallisuustyyppi".

Olisi muuten mielenkiintoista tietää, jos joku millään tavalla, tai kenties kokonaan samaistuu tähän kyseiseen persoonallisuustyyppiin. Olemme kaikki tietenkin yksilöitä, mutta on olemassa tiettyjä toisistaan erottavia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tapaamme havaita asioita ja tehdä päätöksiä sen perusteella. Kyselyssä on siis 16 eri persoonallisuustyypin stereotyyppistä käyttäytymismallia ja se voi olla pelottavaa, kun pelkkä kyselyyn vastaaminen nostattaa jo ihokarvat pystyyn.


YLEISTÄ

1. Näen usein toisten auttamisen elämäntarkoituksena, oli ne sitten ihmisiä tai eläimiä. Minun persoonallisuustyypin ihmiset toimivat usein pelastustehtävissä ja hyväntekeväisyystyössä, koska todellinen päämäärä on muuttaa asioita niin perusteellisesti, ettei "pelastamista" enää tarvittaisi.

2. Persoonallisuustyypilläni on hyvin ainutlaatuisia piirteitä: esitän asiani yleensä hienopuheisesti ja rauhallisesti, mutta taustalta löytyy myös hyvin vahvoja mielipiteitä, joiden eteen on taisteltava väsymättömästi niiden ollessa tärkeitä. Olen päättäväinen ja voimakastahtoinen, mutta käytän energiaani harvoin oman henkilökohtaisen edun tavoitteluun. Tykkään toimia luovasti, käyttäen mielikuvitustani, uskoen vakaumuksiini, mutta hitusella herkkyyttä luodakseni tasapainoa. 

3. Kyselyssä kerrottiin, että minun on helppo muodostaa suhteita toisten ihmisten kanssa, koska osaan esittää asiani sydämellisesti. Minulla ei ole tarvetta, saatikka osaamista vakuuttaa ketään logiikalla tai faktoilla, vaan kertoen asiani selkokielellä ja ymmärrettävästi. Ystävät ja läheiset saattavat pitää minua suhteellisen sosiaalisena yksilönä, mutta olisi hyvä muistaa, että myös minä tarvitsen aikaa rentoutumiseen ja akkujen lataamiseen. Saatan silloin vetäytyä ihan yhtäkkiä omiin oloihini.

4. Intohimo toimia omien vakaumuksien puolesta voi viedä minun persoonallisuustyyppiä usein kriittisen jaksamisrajan yli, koska tilanteen lähtiessä käsistä tulee uupumus, sairastuminen ja stressitaso nousee. Tämä tulee erityisen hyvin esille silloin, kun kohtaan konflikteja tai kritiikkiä. Herkkyys pakottaa minut tekemään kaikkeni, että välttelisin näennäisesti henkilökohtaisia hyökkäyksiä, mutta jos tilanteet ovat väistämättömiä, taistelen vastaan hyvinkin irrationaalisin, joskus hyödyttömin keinoin.

5. Maailma näyttäytyy minun näkökulmasta hyvinkin epätasa-arvoisena paikkana, mitä sen ei tarvitsi olla. Muihin persoonallisuustyyppeihin verrattuna minun tyylini sopii kyselyn mukaan parhaiten oikaisemaan vääryyksiä, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. On vain muistettava myös huolehtia itsestään, vaikka huoli maailmasta pitää todella kiireisenä.PLUSSAT
 • Luova - Eläväisen mielikuvituksen ja vahvan myötätunnon yhdistelmällä, ratkaisen luovuudella teknisten haasteiden lisäksi myös ihmissuhteita. Nautin siitä, että löydän täydellisen ratkaisun jollekkin, kenestä välitän ja siitä saatu voima tekee persoonallisuustyypistäni erinomaisen neuvonantajan.
 • Inspiroiva - Puhumatta teknisistä asioista, minulla on sanottu olevan sujuva, inspiroiva kirjoitustyyli, joka voi parhaimmillaan vaikuttaa lukijakunnan sisäiseen idealismiin. Persoonallisuustyyppini omaavat voivat olla hämmästyttävän hyviä puhujia, jos he ovat ylpeitä puhumistaan asioista.
 • Päättäväinen - Luovuudella, tarkkanäköisyydellä ja inspiroivalla ajatustyylillä voi olla oikeanlainen vaikutus, koska pystyn halutessani toteuttamaan ideani vakaumuksella, tahdonvoimalla ja suunnitelmallisuudella, mikä vie lopulta projektin päätökseen. 
MIINUKSET
 • Herkkä - Kun joku haastaa tai kritisoi periaatteitani tai arvoja, he todennäköisesti saavat vastaan voimakkaan reaktion. Persoonani on tosi herkkä kritiikille sekä konflikteille ja motiivien kyseenalaistaminen on nopein reitti päätyä mustalle listalle.
 • Aina tarve löytää tarkoitus - Persoonallisuustyyppini on sanottu jäävän niin kiinni siihen intohimoiseen tavoitteen saavuttamiseen, että kuka tahansa vaivalloinen hallinta tai ylläpitävä työ joka tulee väliin, ei ole todellakaan tervetullut. Persoonallisuustyyppini omaavat haluavat tietää, että tavoitteita kohti on otettu konkreettisia askeleita ja jos rutiinihommat tulevat tielle, tai pahempaa ettei tavoitteita edes olisi, niin tulee rauhaton ja epäonnistunut olo.
 • Voi palaa loppuun helposti - Vakaumuksellinen toiminta ja kärsimättömyys rutiinihommiin jättää vain muutaman vaihtoehdon höyryjen päästelemiseen. Henkilöt jotka omaavat tämän persoonallisuustyypin, todennäköisesti uuvuttavat itsensä lyhyessä ajassa, jos he eivät löydä tapaa tasapainottaa ideaalejansa realiteetin kanssa arjessa.


SUHTEET

6. Kyselyn mukaan minunlaiseni ihmiset etsivät mieluummin sellaisen kumppanin, joka on valmis vakavampaan suhteeseen. Siihen väliin ei tarvitse ottaa mitään satunnaisia sekoiluja, vaan hakea syvyyttä ja tarkoitusta luotettavassa ihmissuhteessa. Kumppanin etsimiseen otetaan tarvittava aika, jonka kanssa todella tuntee olevansa turvassa. Kun se joku on löytynyt, niin suhde tavoittaa vuosien mittaan sellaisen syvyyden ja avoimuuden, mistä monet voivat vain unelmoida.

7. Persoonallisuustyypissäni on perfektionistin ja nirsouden vikaa, joten potentiaalisiin ehdokkaisiin ei kuulu kärsimättömät ja pintapuoliset tyypit. Sellaiset eivät myöskään kelpaa, jotka yrittävät päättää kaapin paikan suhteessa, yllyttää asioihin mitä ei halua tehdä tai manipulointiin ja valehteluun turvautuminen. Sellaisia rikkomuksia ei voi antaa anteeksi ja jos huomaan sen läpi, niin sietokykyni ei riitä sellaisten asioiden sulattamiseen. 

8. Persoonallisuustyypilläni on sanottu olevan usein se etu, että he ovat haluttavia, lämminhenkisiä, ystävällisiä, oivaltavia, näkevät julkisivun läpi ja se ilmeisin, ymmärtävät toisten ihmisten ajatuksia ja tunteita. Suhteen alkuvaiheessa ja sen edetessä "arkisuuteen" olen silti aina ollut jollain tasolla innokas ja spontaaninen, että haluan yllättää kumppanin eri tavoin kerta toisensa jälkeen. En pelkää näyttää rakkautta, mutta en halua myöskään hieroa sitä kenenkään naamaan.

YSTÄVYYS

9. On olemassa sellainen lentävä termi, joka esiintyy juuri tämän persoonallisuustyypin joukossa ja se on aitouden sekä vilpittömyyden kaipuu, niin kaikenlaisessa toiminnassa kuin ihmissuhteissakin. En ole sitä ihmistyyppiä, että menisin kuitenkaan ystävyyden kaipuussa sellaisiin tilanteisiin kuten työpaikan sosiaaliset ympyrät tai rupattelisin niitä näitä paikallisen kaupan pitäjälle. Sen sijaan minulla on tarve etsiä henkilöitä, jotka jakavat omat kiinnostuksenkohteeni, ideologiani ja löytäisin sellaisia ihmisiä joiden kanssa voi puhua periaatteista, jotka ovat aidosti merkityksellisiä.

10. Alussa minuun voi olla vaikea tutustua, koska olen todella yksityinen ihminen. En jaa heti avoimesti kaikkia ajatuksiani ja sitä mitä tunnen, ellen tunne oloani jotakuinkin viihtyisäksi. Ne ajatukset ja tunteet ovat ystävyyssuhteiden alku, joten sen kehittyminen voi viedä aikaa ja kärsivällisyyttä. Kuitenkin, kyselyn mukaan persoonallisuustyypiltäni olen todella tarkkanäköinen ja minulla on poikkeuksellinen taito nähdä ihmisten julkisivun ohi, tulkita aikomuksia ja havaita jo nopeasti yhteensopivuutta. Samalla kitkien pois ne, jotka eivät jaa samanlaista syvyyttä omaan idealismiini viitaten.

11. Kuten romantiikassa, niin myös ystävyydessä etsin täydellistä yhteensopivuutta ja sellaisia ihmisiä joiden kanssa voi kasvaa ja kehittyä yhdessä. Sanomattakin selvää, että siinä on isot saappaat täytettäväksi ja minun pitäisi itse muistaa se, että persoonallisuustyyppini on kyselyn mukaan aika harvinainen. Jos löytäisinkin jonkun yhteensopivan missään mielessä, niin todennäköisyys, että se jakaa ihan samanlaiset aatteet joka kantilta, on todella heikko. Jos en oppisi tulemaan asioissa vastaan ja olemaan valmis kehittämään itseäni, se olisi uuvuttavaa ja turhauttavaa monelle osapuolelle. Kyselyssä myös mainittiin, että minulle onkin hyvin todennäköistä, että hylkään terveenkin ystävyyssuhteen jo alkuaikoina, että löytäisin parempia yhteensopivuuksia. 

12. Kunhan yhteinen elämänlanka on löytynyt, niin olen ystävänä lojaali, tukea antava, kannustan kasvamaan ja ohjaan elämää rikastuttaviin kokemuksiin, pelkästään lämmöllä, innolla ja suuresti välittäen. Luottamuksen kasvaessa jaan yleensä enemmän asioita, mitä on tapahtunut pinnan alla. Ja jos siinä tilanteessa havaitsen, että motiivit ovat yhtenäisiä, niin lyhyt ystävyys jatkuu elämää kestäväksi suhteeksi. En vaadi päivästä päivään tapahtuvaa yhteydenottoa, koska laatu ratkaisee määrän. Vuosien mittaan haalin todennäköisesti ympärilleni vain muutaman hyvän ystävän, rakentaen niistä suhteista vahvempia kuin mistään muista.


JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

13. Muutamat persoonallisuustyypit on kyselyn viimeisen kappaleen perusteella yhtä intohimoisia ja mysteerisiä kuin oma tyyppini: Asianajajat. Mielikuvituksellisuus ja empaattisuus tekee minusta sellaisen, joka ei ainoastaan vaali rehellisyyttä, syvästi pitäen kiinni periaatteistaan, niin toisin kuin moni muu idealistinen tyyppi, minulla on myös kykyjä tehdä ideoista suunnitelmia ja toteuttaa ne. Silloin kun on tarpeeksi tahdonvoimaa ja oikeanlainen asenne sekä motivaatio pyrkiä eteenpäin.

14. Kuitenkin, kyselyssä myös todettiin se, että kompastun helposti alueisiin tai paikkoihin, missä idealismini ja päättäväisyyteni nähdään enemmänkin velvollisuutena kuin vahvuutena. Oli se sitten ohjausta ihmisten välisissä konflikteissa, kohdatessa epämiellyttäviä faktoja, tavoitella itseoivallusta tai etsiä urapolku, joka kohtaa oman sisimmän kanssa. Matkalla voi kohdata monia eri haasteita ja silloin saattaakin kyseenalaistaa aika ajoin sen, että kuka minä oikeasti olen ja miksi haluan tulla.

15. Testin voit tehdä täällä halutessasi ja kuulisin mielelläni minkälaisia vastauksia sieltä kenellekkin tuli -> 16 Personalities 


Aiotko katsoa mikä
persoonallisuustyyppi olet?

6 kommenttia :

 1. Toi on kyllä mielenkiintonen testi, oon sen aikasemmin tehnyt ja olen sovittelija. Aika hyvin piti paikkaansa :D

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Se kyllä osuu myöskin sun kohdalle hyvin! :D Vilkaisin nimittäin sen lisäksi muutaman muunki persoonallisuustyypin aiemmin, että mitä niistä on sanottu.

   Poista
 2. Oon tehny tuon ennenkin ja silloin ja nyt kun tein uudestaan, niin tuli aktivisti :) Pystyn kyllä hyvin samaistumaan tuohon omaan tulokseen kans!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nämä on kyllä tosi mielenkiintosia juttuja ja oppii samalla paljon itsestään! :) Pitäisi syventyä enemmän MBTI aiheeseen! Kiitti hei kommentista. <3

   Poista
 3. Mulle tuli johtaja ja kyllä sieltä joitakin piirteitä voi sanoa osuvan kohdalle. Mielenkiintoista!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mahtavaa! MBTI-jutut on kyllä kiinnostavia ja vaatii syventymistä aiheeseen. :)

   Poista